تبلیغات
دانشجوها - نوزدهمین المپیاد علمی _ دانشجویی کشور در رشته زیست شناسی
دانشجوها
نوزدهمین المپیاد علمی _ دانشجویی کشور در رشته زیست شناسی ...
عضای کمیته علمی رشته زیست شناسی (کشوری)
دکتر حسن ابراهیم زاده   استاد دانشگاه تهران  و مسئول کمیته        


دکتر پروین رستمی   استاد دانشگاه تربیت معلم  و مسئول کمیته علمی        


دکتر شایسته سپهر   استاد دانشگاه الزهرا  و عضو کمیته علمی        
دکتر حسین نادری منش استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو کمیته علمی


دکتر جمشید درویش استاد دانشگاه فردوسی مشهد  و عضو کمیته علمی 


دکتر وحید نیکنام استاد دانشگاه تهران  و عضو کمیته علمی 


دکتر علی فرازمند استاد دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی


دکتر خسرو خواجه   استاد دانشگاه تربیت مدرس  و عضو کمیته علمی       

مسئولین کارگروه علمی رشته زیست شناسی در قطب های 8 گانه (غیر متمرکز)

قطب یک آقای دکتر علی فرازمند از دانشگاه تهران


قطب دو آقای دکتر محمد جواد مهدی پور مقدم از دانشگاه گیلان


قطب سه آقای دکتر درویش از دانشگاه فردوسی مشهد


قطب چهار آقای دکتر غلامرضا زرینی از دانشگاه تبریز


قطب پنج آقای دکتر علی اکبر احسان پور از دانشگاه اصفهان


قطب شش خانم دکتر رجایی از دانشگاه شیراز


قطب هفت خانم دکتر پورابولی از دانشگاه شهیدباهنرکرمان


قطب هشت آقای دکتر عبدالکریم چهرگانی از دانشگاه بوعلی سینا و آقای دکتر علی بیدمشکی پور از دانشگاه رازی کرمانشاه

برنامه امتحانات المپیاد غیرمتمرکز زیست شناسی اردیبهشت - 1393

تاریخ
دروس امتحانی
ساعت
پنجشنبه 93/2/11
سوالات عمومی
10 –  8
پنجشنبه 93/2/11
سوالات تخصصی در یكی ازگرایشهای علوم گیاهی–جانوری – علوم سلولی و مولكولی
12 –  10

منابع آزمون : با تصمیم اعضای کمیته علمی زیست شناسی دروس و منابع المپیاد زیست شناسی به شرح ذیل اعلام می شود:
الف: دروس عمومی برای هر سه گروه علوم گیاهی، علوم جانوری و علوم سلولی ملکولی عبارتنداز:

 1. زیست شناسی گیاهی
 2. زیست شناسی جانوری
 3. ریست شناسی میکروبی
 4. زیست شناسی سلولی و ملکولی

ب: دروس عمومی و تخصصی برای گروه علوم گیاهی از مباحث پیشرفته و تحلیلی کتاب های زیر در زمینه سیستماتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی و زیست شناسی تکوینی برگزار می گردد.

 1. دروس تخصصی در زمینه سیستماتیک گیاهی از کتاب Plant Systematic نوشته ی مایکل سیمپسون (Simpson 2006 ) پیشنهاد می شود.
 2. دروس تخصصی در زمینه فیزیولوژی گیاهی از کتاب Plan Physiology نوشته ی تایز و زایگر

Taiz & Zeiger 2003) )  پیشنهاد می شود.

 1. دروس تخصصی در زمینه زیست شناسی تکوینی گیاهی از کتاب Esau's Plant Anatomy   

(تشریح گیاهی ایساو) نوشته ی ری اورت (Ray F.Evert 2006 ) پیشنهاد می شود.

 1. سوالات عمومی زیست شناسی گیاهی از کتاب  Plant Biology نوشته ی ریون، اورت و آیشن هورن (Raven, Evert & Eichhorn ) چاپ ششم (2006) می باشد.

ج: دروس عمومی و تخصصی برای گروه علوم جانوری سه درس: فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری و زیست شناسی تکوینی پیشنهاد می گردد.

 1. در زمینه فیزیولوژی جانوری کتاب Animal Physiology & Mechanisms  نوشته ی Eckert

انتخاب شده است، فصل های 4,5,6,12,14,15 برای امتحان عمومی و فصول 7,8,9,11,13برای امتحان تخصصی در نظر گرفته شده است.

 1. در زمینه زیست شناسی تکوینی کتاب  Developmental Biology نوشته  Gilbert  (2006) انتخاب شده است، فصل های 1 تا 8 و 10 ، 11 و 19 برای سوالات تخصصی و از کتاب Bilogy نوشته ی Campbell  (2005) فصل های 46 و 47 برای سوالات عمومی در نظر گرفته شده است.
 2.  در زمینه بیو سیستماتیک جانوری، کتاب Bilogy نوشته ی Campbell (2005) انتخاب شده است، فصل های 32، 33 و 34 برای امتحان عمومی و از کتاب Zoology نوشته ی  Miller & Harley  (2002) فصل های 7 تا 22 برای امتحان تخصصی در نظر گرفته شده است.

د: دروس عمومی و تخصصی برای گروه علوم سلولی و ملکولی ازمباحث پیشرفته و تحلیلی کتاب های زیر و از آخرین ویرایش این کتابها تعیین می شود.
میکروب شناسی    Brock's Biology of Micro Organism
ژنتیک از کتاب Gen 9 و کتاب  Conceptsin Gentics نویسنده  Klug, Cunning, Spencer and Palladino 2008
سلولی و ملکولی کتاب The Cell
بیو شیمی کتاب  Biochemistry  نویسنده  Stryer ترجمه فارسی
بیو فیزیک کتاب Van Hold

 منبع: سایت سازمان سنجش!


|+| نوشته شده توسط مریم اکبری در جمعه 4 بهمن 1392 و ساعت 12:02 ب.ظ | نظر شما ()
ویرایش شده در جمعه 4 بهمن 1392 ساعت 12:03 ب.ظ

نوشته های پیشین
+ تاریخچه ی کشت سلول
+ بیوگرافی لویی پاستور
+ سلول های بنیادی (ESC (Embryonic stem cell تمایز یافته به سلول های عصبی
+ ایران در جایگاه سوم جهانی در زمینه پیوند سلول های بنیادی
+ پیوند سلول های بنیادی در کشور؛صرفه جویی 500 هزار دلاری را به همراه دارد
+ یک کشف شگفت انگیز: ارتباط پوست با کبد
+ کشف یک سوییچ مولکولی دخیل در فرآیند پیر شدن سلول های بنیادی خون
+ نقش داربست های مولکولی در حفظ ساختار پوست
+ منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۹۳
+ روش شرکت در المپیاد علمی دانشجویی كشور
+ نوزدهمین المپیاد علمی _ دانشجویی کشور در رشته زیست شناسی
+ منابع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی ۹۳
+ نیس !نمیاد! ندارم
+ «من آنچه را در توان داشته ام ، انجام داده ام.
+ مهندسی بافت
صفحات :