تبلیغات
دانشجوها - زیست شناسی سلولی ملكولی
دانشجوها
زیست شناسی سلولی ملكولی ...
زیست شناسی سلولی ملكولی
 زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولكولی‌ دارای‌ 5 گرایش‌ میكروبیولوژی‌ ، علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌، ژنتیك‌، بیوشیمی‌ و بیوفیزیك‌ است‌. گفتنی‌ است‌ كه‌ گرایش‌ بیوشیمی‌ یا بیوفیزیك‌ تاكنون‌ در هیچ‌ دانشگاهی‌ در سطح‌ لیسانس‌ ارائه‌ نشده‌ است‌ در ضمن‌ تفاوت‌ محسوسی‌ بین‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ این‌ رشته‌ در مقطع‌ كارشناسی‌ وجود ندارد.گرایش‌ ژنتیك‌به طور كلی‌ دانش‌ ژنتیك‌ درباره‌ انتقال‌ صفات‌ وراثتی‌ از والدین‌ به‌ اولاد بحث‌ می‌كند كه‌ البته‌ این‌ والدین‌ می‌توانند انسان‌، درخت‌ یا باكتری‌ باشند. در واقع‌ ژنتیك‌ تلاش‌ می‌كند تا بگوید كه‌ چه‌ مكانیزم‌های‌ مولكولی‌، عامل‌ انتقال‌ صفات‌ از نسلی‌ به‌ نسل‌ دیگر هستند. همچنین‌ می‌خواهد بداند كه‌ چرا گاهی‌ اوقات‌ در بین‌ والدین‌ و فرزندان‌ در برخی‌ صفات‌ تفاوت‌های‌ بسیار معنی‌ داری‌ وجود دارد؟ در كل‌ دانشجویان‌ این‌ گرایش‌ مباحث‌ مهمی‌ مثل‌ ژنتیك‌ سرطان‌، روش‌های‌ تشخیص‌ بیماری‌های‌ ژنتیكی‌ قبل‌ و بعد از تولد، شناخت‌ ناقلین‌ بیماری‌ها، اصول‌ مشاوره‌ ژنتیكی‌، نقش‌ ژنتیك‌ در بروز رفتارهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌، شناخت‌ جمعیت‌های‌ مختلف‌ ژنتیكی‌ و نژادهای‌ انسانی‌، ژن‌ درمانی‌، پزشكی‌ قانونی‌، تكنیك‌های‌ رایج‌ در ژنتیك‌، روش‌های‌ اصلاح‌ نژاد و ژنتیك‌ مولكولی‌ را مطالعه‌ می‌كنند.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ :
علم‌ ژنتیك‌ در ایران‌ هنوز در ابتدای‌ راه‌ است‌ و باید تلاش‌ بسیار كرد و كاستی‌ها را جبران‌ نمود و موانع‌ را از میان‌ برداشت‌ تا بتوان‌ شاهد رشد روزافزون‌ این علم‌ در ایران‌ بود. البته‌ این‌ به‌ آن‌ معنی‌ نیست‌ كه‌ در كشور ما تحقیقات‌ ژنتیكی‌ انجام‌ نمی‌گیرد و فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ جذب‌ هیچ‌ مركزی‌ نمی‌شوند، بلكه‌ سازمان‌های‌ مختلفی‌ هستند كه‌ به‌ فعالیت‌های‌ تحقیقاتی‌ ژنتیكی‌ می‌پردازند كه‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ مراكز مختلف‌ وزارت‌ جهاد كشاورزی‌، مراكز پژوهشی‌ وزارت‌ علوم‌، انستیتو پاستور، مركز ملی‌ تحقیقات‌ مهندسی‌ ژنتیك‌ و تكنولوژی‌ زیستی‌ اشاره‌ كرد.

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :
دروس‌مشترك‌ در ‌گرایش‌های ‌مختلف‌ زیست‌شناسی ‌سلولی ‌و مولكولی‌:
ریاضی‌، فیزیك‌، شیمی‌، شیمی‌ آلی‌، بیوشیمی‌، آمار زیستی‌، زیست‌شناسی‌ سلولی‌، زیست‌شناسی‌ مولكولی‌، ژنتیك‌، میكروبیولوژی‌، اكولوژی‌، ویروس‌شناسی‌، تكامل‌، زیست‌شناسی‌ گیاهی‌، زیست‌شناسی‌ جانوری‌، فیزیولوژی‌ جانوری‌، فیزیولوژی‌ گیاهی‌، بیوفیزیك‌، بیوشیمی‌، زیست‌شناسی‌ پرتوی‌، ایمونولوژی‌.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ ژنتیك‌:
ژنتیك‌ انسانی‌، سیتو ژنتیك‌، اصول‌ مشاوره‌ ژنتیكی‌، ژنتیك‌ سرطان‌، ژنتیك‌ رفتاری‌، مبانی‌ ژنتیك‌ میكروارگانیسم‌، ژنتیك‌ پیشرفته‌ یا تازه‌های‌ ژنتیك‌، ژنتیك‌ كمی‌ یا ژنتیك‌ جمعیت‌ها، سمینار، پروژه‌ (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌ رشته‌ همراه‌ با آزمایشگاه‌ است‌).
گرایش‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی:
‌ مهمترین‌ مولكول‌هایی‌ كه‌ در حیات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA,DNA و پروتئین‌ها می‌باشند. DNA مركز ذخیره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان‌های‌ سلول‌، RNA وظیفه‌ انتقال‌ این‌ فرمان‌ها و پروتئین‌ مسؤولیت‌ اجرای‌ این‌ فرمان‌ها را بر عهده‌ دارند. در زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولكولی‌ چگونگی‌ این‌ فعالیت‌ها بررسی‌ می‌شود.امروزه‌ زیست‌ شناسی‌ در كشورهای‌ پیشرفته‌ بیش‌ از 80 تا 90 درصد سمت‌ و سوی‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌ دارد. چرا كه‌ رشته‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌ نیروی‌ انسانی‌ لازم‌ را برای‌ تحقیق‌ در رشته‌های‌ پزشكی‌، بیوشیمی‌، ژنتیك‌، بیوتكنولوژی‌، مهندسی‌ ژنتیك‌، اصلاح‌ نباتات‌، شیلات‌ و دام‌ تربیت‌ می‌كند.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران :
اصولاً در ایران‌ اگر فردی‌ به‌ امید آینده‌ مالی‌ خوب‌ به‌ دنبال‌ علوم‌ پایه‌ برود اشتباه‌ كرده‌ است‌ چرا كه‌ رشته‌های‌ علوم‌ در ایران‌ ارزش‌ مادی‌ زیادی‌ ندارند. امّا اگر فردی به‌ علوم‌ پایه‌ علاقه‌ دارد ، مطمئناً رشته‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌ رشته‌ای‌ با ارزش‌ و خوب‌ است‌. تعدادی‌ از مراكز تحقیقاتی‌ مانند انستیتوپاستور، مركز تحقیقات‌ ژنتیك‌، مركز تحقیقات‌ بیوشیمی‌ و بیوفیزیك‌ و مراكز تحقیقاتی‌ دانشگاهی‌ می‌توانند پذیرای‌ فارغ‌التحصیلان‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌ باشند. علاوه‌ بر مراكز تحقیقاتی‌ موجود، فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ می‌تواند با ایجاد شركت‌ خصوصی‌ سازنده‌ مواد اولیه‌ آزمایشگاه‌های‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌ یا آزمایشگاهی‌ كه‌ تستهای‌ آن‌ در سطح‌ موكلولی‌ است‌، هم‌ به‌ جامعه‌ علمی‌ خدمت‌ كند و هم‌ وضعیت‌ مالی‌ نسبتاً خوبی‌ داشته‌ باشد البته‌ در حال‌ حاضر نیز در ایران‌ چنین‌ فعالیت‌هایی‌ در سطح‌ محدودی‌ انجام‌ می‌گیرد.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌:
شیمی‌ آلی‌، بیوشیمی‌، زیست‌شناسی‌ سلولی‌، ژنتیك‌، میكروبیولوژی‌، اكولوژی‌، زیست‌شناسی‌ گیاهی‌، زیست‌شناسی‌ جانوری‌، فیزیولوژی‌ گیاهی‌، ایمونولوژی‌، زبان‌ تخصصی‌. (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌ گرایش‌ همراه‌ با آزمایشگاه‌ است‌).
گرایش‌ میكروبیولوژی‌:
میكروارگانیسم‌ها موجودات‌ ریز ذره‌بینی‌ مانند:
باكتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌های‌ میكروسكوپی‌ و پرتوزوئرها هستند كه‌ با چشم‌ غیر مسلح‌ دیده‌ نمی‌شوند. علم‌ میكروبیولوژی‌ كه‌ گرایشی‌ از زیست‌شناسی‌ است‌ به‌ بررسی‌ و مطالعه‌ میگروارگانیسم‌ها می‌پردازد. در این‌ علم‌ ارتباط‌ میكروارگانیسم‌ها با خودشان‌ و همچنین‌ با موجودات‌ عالی‌تر مانند انسان‌، حیوانات‌ و گیاهان‌ بررسی‌ می‌شود. علم‌ میكروبیولوژی‌ گرایش‌های‌ مختلفی‌ دارد كه‌ عبارتند از: میكروبیولوژی‌ پزشكی‌، میكروبیولوژی‌ غذایی‌ و میكروبیولوژی‌ صنعتی‌.
كاربرد این‌ گرایش‌ آنقدر گسترده‌ است‌ كه‌ قابل‌ ذكر نیست‌. محقق‌ این‌ گرایش‌ از یك‌ سو‌ می‌تواند به‌ بررسی‌ كاربرد سلاح‌های‌ میكروبی‌ و راه‌های‌ پیشگیری‌ از این‌ سلاح‌ها بپردازد و از سوی‌ دیگر می‌تواند در كارخانه‌های‌ عطرسازی‌ مشغول‌ باشد. میكروبیولوژی‌ پایه‌ و اساس‌ بسیاری‌ از علوم‌ از قبیل‌:
بیوشیمی‌، بیوتكنولوژی‌، ژنتیك‌ و پزشكی‌ است‌. یكی‌ از كاربردهای‌ گرایش‌ میكروبیولوژی‌ در آزمایشگاه‌های‌ تشخیص‌ طبی‌ است‌. میكروبیولوژی‌ در تشخیص‌ بیماری‌ نیز اهمیت‌ بسیار زیادی‌ دارد. در مواد غذایی‌ و تولید مواد غذایی‌ مختلف‌ نیز اثر میكروارگانیسم‌ها بسیار قابل‌ توجه‌ است‌. همچنین‌ گرایش‌ میكروبیولوژی‌ در كشاورزی‌ به طور بسیار وسیعی‌ در تشخیص‌ آفات‌ گیاهی‌، مبارزه‌ با آفات‌ گیاهی‌ و ایجاد مقاومت‌ گیاهی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. در صنایع‌ و معادن‌ نیز برای‌ استخراج‌ فلزات‌ سنگین‌ و در تصفیه‌ نفت‌ در گوگردزدایی‌ از نفت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. در محافظت‌ از محیط‌ زیست‌، تصفیه‌ فاضلاب‌ها و مبارزه‌ بیولوژیكی‌ با عفونت‌ها و آلودگی‌های‌ فاضلابی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و آب‌ سالم‌ و در حقیقت‌ بدون‌ آلودگی‌ تحویل‌ می‌دهد. حتی‌ در صنعت‌ نساجی‌ نیز این‌ علم‌ به‌ یاری‌ بشر آمده‌ است‌ و به‌ تازگی‌ در صنعت‌ نساجی‌ از میكروارگانیسم‌ها برای‌ تثبیت‌ نشاسته‌ و آهار دادن‌ پارچه‌ استفاده‌ می‌شود.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران :
كارشناسان‌ میكروبیولوژی‌ در پژوهشگاه‌ نفت‌ برای‌ تحقیق‌ بر روی‌ میكروب‌های‌ نفت‌خوار یا گوگردزدایی‌، در بخش‌ صنایع‌ غذایی‌ در كارخانه‌های‌ كنسروسازی‌ و كمپوت‌ سازی‌ و در صنایع‌ بهداشتی‌ مشغول‌ به‌ كار هستند. تهیه‌ لوازم‌ آزمایشگاهی‌ مورد نیاز در این‌ گرایش‌ یكی‌ از شغل‌هایی‌ است‌ كه‌ بعضی‌ جذب‌ آن‌ می‌شوند. مؤسسه‌ استاندارد یا آزمایشگاه‌های‌ كارخانجات‌ تهیه‌ مواد بهداشتی‌ و غذایی‌ برای‌ تشخیص‌ كیفیت‌ و سلامت‌ این‌ مواد از نظر عدم‌ آلودگی‌ میكروبی‌، مراكز تهیه‌ مواد دارویی‌ مانند تهیه‌ آنتی‌ بیوتیك‌ها و بالاخره‌ كارخانجات‌ تهیه‌ اسیدها مانند اسید بوتریك‌ و اسید استیك‌ و حلال‌ها مانند الكل‌ و استون‌ و مراكز تهیه‌ واكسن‌ مانند مؤسسه‌ رازی‌ و انستیتوپاستور ایران‌ نیز می‌توانند مراكز جذب‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ گرایش‌ باشند.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ میكروبیولوژی‌:
شیمی‌ آلی‌، بیوشیمی‌، آمار زیستی‌، زیست‌شناسی‌ سلولی‌، زیست‌شناسی‌ مولكولی‌، ژنتیك‌، میكروبیولوژی‌، اكولوژی‌، ویروس‌شناسی‌، تكامل‌، زیست‌شناسی‌ گیاهی‌، زیست‌شناسی‌ جانوری‌، فیزیولوژی‌ جانوری‌، فیزیولوژی‌ گیاهی‌، بیوفیزیك‌، بیوشیمی‌، زیست‌شناسی‌ پرتوی‌، ایمونولوژی‌، باكتری‌شناسی‌، میكروبیولوژی‌ محیطی‌، قارچ‌شناسی‌، پروتوزئولوژی‌. (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌ گرایش‌ همراه‌ با آزمایشگاه‌ است‌).
توانایی‌های‌ لازم :
در گرایش‌های‌ مختلف‌ زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولكولی‌ باید علاقه‌مند بود و صبر و پشتكار داشت‌ تا بتوان‌ طعم‌ شیرین‌ موفقیت‌ را چشید. همچنین‌ دانشجو باید حافظه‌ خوبی‌ داشته‌ و در دروس‌ شیمی‌، ریاضی‌ و فیزیك‌ قوی‌ باشد و در نهایت‌ لازم‌ است‌ كه‌ به‌ كارهای‌ آزمایشگاهی‌ علاقه‌مند باشد. برای‌ مثال‌ یكی‌ از كارهایی‌ كه‌ به‌ طور معمول‌ در آزمایشگاه‌ علوم‌ سلولی‌ و مولكولی‌ انجام‌ می‌گیرد، استخراج‌ RNA از یك‌ بافت‌ است‌ كه‌ حداقل‌ زمان‌ لازم‌ برای‌ این‌ كار 5 ساعت‌ می‌باشد.منبع:سازمان سنجش

|+| نوشته شده توسط مریم اکبری در پنجشنبه 19 دی 1392 و ساعت 09:40 ب.ظ | نظر شما ()
ویرایش شده در پنجشنبه 19 دی 1392 ساعت 09:42 ب.ظ

نوشته های پیشین
+ تاریخچه ی کشت سلول
+ بیوگرافی لویی پاستور
+ سلول های بنیادی (ESC (Embryonic stem cell تمایز یافته به سلول های عصبی
+ ایران در جایگاه سوم جهانی در زمینه پیوند سلول های بنیادی
+ پیوند سلول های بنیادی در کشور؛صرفه جویی 500 هزار دلاری را به همراه دارد
+ یک کشف شگفت انگیز: ارتباط پوست با کبد
+ کشف یک سوییچ مولکولی دخیل در فرآیند پیر شدن سلول های بنیادی خون
+ نقش داربست های مولکولی در حفظ ساختار پوست
+ منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۹۳
+ روش شرکت در المپیاد علمی دانشجویی كشور
+ نوزدهمین المپیاد علمی _ دانشجویی کشور در رشته زیست شناسی
+ منابع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی ۹۳
+ نیس !نمیاد! ندارم
+ «من آنچه را در توان داشته ام ، انجام داده ام.
+ مهندسی بافت
صفحات :